Bijgebouw zonder vergunning?

12/2/2018

Voor een (nieuw) bijgebouw hoeft u niet altijd een vergunning aan te vragen.

Houten Bijgebouw zonder vergunning?

Voor houten bijgebouwen zoals een tuinberging, houten carport of poolhouse is in vele gevallen geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Soms geldt een meldingsplicht. We zetten de regels voor u op een rijtje.

Algemene regels voor vrijstaande bijgebouwen

Voor het plaatsen van een losstaand bijgebouw in uw tuin moet u geen vergunning aanvragen noch melding doen bij uw gemeente, op voorwaarde dat uw bijgebouw:

  • een maximale totale oppervlakte van 40 m² beslaat (let op: reeds bestaande vrijstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend);
  • maximaal 3,5 meter hoog is;
  • maximaal 30 meter van de woning wordt geplaatst;
  • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijft;
  • in de achtertuin minstens 1 meter van de perceelsgrens blijft.

Voldoet uw poolhouse, houten carport, tuinberging, tuinkantoor ​… aan bovenstaande voorwaarden? Dan bent u vrijgesteld en moet u dus geen vergunningsaanvraag indienen. U kan onmiddellijk starten met de werken.

Wijken de plannen van uw losstaand bijgebouw echter af van de algemene regels, zoals hierboven omschreven? Dan is een stedenbouwkundige vergunning toch vereist.

Algemene regels voor de aanbouw van bijgebouwen

Bent u van plan uw bestaande woning uit te breiden met een aanbouw zoals een houten veranda, terrasoverkapping of carport in hout van maximaal 40 m²? Dan volstaat een melding bij uw gemeente. Dat betekent dat u als bouwheer minstens twintig dagen vóór de aanvang van de werken een standaard meldingsformulier moet invullen en ondertekenen, alsook drie foto’s van de plaats waar het bijgebouw komt, tekeningen van alle gevels en een inplantingsplan moet indienen.

Er zijn uiteraard enkele voorwaarden waaraan het bijgebouw moet voldoen om louter meldingsplichtig te zijn. Zo wordt de maximale hoogte van het bijgebouw beperkt tot 4 meter. Verder moet de aanbouw minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven in de zijtuin en minstens 2 meter van de perceelsgrens in de achtertuin.

Zonder tegenbericht kan u na twintig dagen beginnen aan de werken voor de aanbouw van uw houten veranda, houten carport, overdekt terras enz.

Indien de plannen van uw aanbouw niet beantwoorden aan bovenvermelde voorwaarden, is een melding niet voldoende en dient u een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.

Laat u niet vangen aan specifieke stedenbouwkundige voorschriften

Een belangrijke uitzondering op de algemene regels zijn de specifieke stedenbouwkundige voorschriften, die elke gemeente per verkaveling of regio kan opleggen. Die hebben absolute voorrang op de algemeen geldende voorschriften.

Verzeker er u ook van dat uw woning zich niet in een agrarisch of zonevreemd gebied bevindt en informeer of het geen beschermd erfgoed betreft. Bij dergelijke woningen gelden immers andere regels voor gekoppelde en vrijstaande bijgebouwen.

We raden u als bouwheer aan altijd vooraf de stedenbouwkundige dienst van de gemeente te consulteren. Zo komt u niet onverwacht voor verrassingen te staan.

Meer informatie over vergunningen voor bijgebouwen? Contacteer ons gerust of neem een kijkje op www.ruimtelijkeordening.be

Download brochure

Overweegt u de aankoop van een houten bijgebouw of een houten poort?
Download dan zeker de brochure met onze laatste realisaties.

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang onze brochure in uw mailbox.
Door u in te schrijven voor deze brochure gaat u akkoord met onze privacy policy.

Download brochure