Hoe zit het met de vergunningsplicht voor een carport met zonnepanelen?

18/5/2021

Het plaatsen van zonnepanelen in Vlaanderen is meestal vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning en, op een zeldzame uitzondering na, is er geen meldingsplicht vereist. Deze algemene regels zijn ook van toepassing voor een houten carport met zonnepanelen. Wij maken u wegwijs.

Carport met zonnepanelen

Hellende daken

Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zolang ze geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan:

  • zonnepanelen die bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven zijn gemonteerd, 
  • zonnepanelen die tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren.

Platte daken

Zonnepanelen op een plat dak zijn enkel vrijgesteld als ze maximaal één meter boven de dakrand uitsteken.

Uitzonderingen

  • De vrijstelling van vergunningsplicht geldt niet:
    • indien je geen vergunning voor de houten carport hebt;
    • indien de stedenbouwkundige voorschriften (BPA’s) of de verkavelingsvoorschriften de plaatsing van zonnepanelen uitdrukkelijk verbieden.
  • Het is mogelijk dat er een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (goedgekeurd door de gemeenteraad en deputatie) bestaat die de plaatsing meldingsplichtig maakt. In dat geval geldt geen vergunningsplicht, maar moet de plaatsing minstens 20 dagen voorafgaand aan de werken gemeld worden. Bij twijfel vraagt u dit best even na bij uw gemeente.
  • Voor het plaatsen van een moderne carport bij een beschermd monument of een onroerend goed gelegen in een erfgoedlandschap of beschermd stads- of dorpsgezicht is sinds 1 december 2010 vrijstelling mogelijk. In dat geval heeft u wel een aparte machtiging nodig van het Agentschap Ruimte en Erfgoed.

Op de website van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen kan u alle relevante informatie hieromtrent terugvinden.

Wenst u meer info over de moderne carports van Livinlodge?

Bekijk onze moderne carportsContacteer onsBel ons +32 (0)51 622 490

Download brochure

Overweegt u de aankoop van een houten bijgebouw of een houten poort?
Download dan zeker de brochure met onze laatste realisaties.

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang onze brochure in uw mailbox.
Door u in te schrijven voor deze brochure gaat u akkoord met onze privacy policy.

Download brochure